جایزه بهینه کاوی

تاریخ های مهم

 

 

 

ردیف

فعالیت

تاریخ

1

برگزاری آموزش ها

بصورت مستمر

2

پایان مهلت ثبت نام و ارسال فرم های ثبت نام

1 شهریور 1393

3

داوری فرم ها به صورت آنلاین

از 08/06/93 لغایت 13/06/93 

4

برگزاری جلسه کمیته علمی جایزه برای تعیین پروژه های راه یافته به مرحله نهایی

هفته سوم شهریور ماه

5

معرفی پروژه های راه یافته به مرحله نهایی

93/06/25

6

آخرین فرصت ارسال فایل ارایه شرکت های برتر به دبیرخانه

93/07/12

7

برگزاری مراسم اعطای جوایز

93/07/20