جایزه بهینه کاوی

حمایت

 

حمایت

 

:شرایط حمایت از جایزه ملی بهینه کاوی

سطح ویژه

سطح زرین

سطح سیمین

سطح برنزین

خدمات

ردیف

اختصاص فضا جهت استقرار استند تبلیغاتی در ورودی سالن

1

درج آرم و لوگوی سازمان حامی در بروشور، سی دی و سایت جایزه

2
15 10 8 3

امکان معرفی تعدادی از مدیران سازمان به عنوان شرکت کننده در جایزه- تعداد نفر

3

امکان تبلیغات سازمان در پکیج های اهدایی مراسم – یک عدد بروشور و یک عدد لوح فشرده

4

تخصیص صفحه تبلیغاتی به سازمان حامی در کتاب نفیس جایزه – در تیراژ 2000 نسخه

5

مصاحبه با مدیرعامل سازمان در ویژه نامه دنیای اقتصاد – تیراژ 200 هزار نسخه در سراسر کشور

6
تمام صفحه 2/1 صفحه 4/1 صفحه

درج تبلیغ سازمان در ویژه نامه دنیای اقتصاد – تیراژ 200 هزار نسخه در سراسر کشور

7

امکان پخش تیزر یک دقیقه ای در مراسم پایانی 

8

حضور مدیرعامل سازمان حامی به عنوان میهمان ویژه و سخنرانی ایشان به مدت 10 دقیقه

9
200 120 90 50

مبلغ حمایت – میلیون ریال

 

خواهشمند است در صورت تمایل سطح انتخابی آن سازمان محترم به صورت مکتوب به دبیرخانه جایزه اعلام گردد

                         فکس : 88173428

                         ایمیل : info@irbn.ir