جایزه بهینه کاوی

داوران جایزه ملی بهینه کاوی

داوری جایزه ملی بهینه کاوی شامل دو مرحله خواهد بود.
در مرحله نخست، داوران جایزه پروژه های ارسالی را مطالعه کرده و از طریق سامانه داوری آنلاین می توانند نظرات و امتیازات خود را اعلام نمایند. این مرحله از اجرای جایزه از تاریخ هشتم شهریور ماه تا سیزدهم شهریور ماه انجام می شود.
شرکت هایی که پروژه های آنها به مرحله نهایی راه پیدا می کند، در مرحله نهایی در روز برگزاری مراسم، امکان ارایه پروژه های خود را خواهند داشت. در این مرحله انتخاب برنده نهایی جایزه ملی بهینه کاوی، توسط کمیته علمی جایزه انجام خواهد شد.