جایزه بهینه کاوی

پرسش های متداول

این جایزه زیر نظر چه سازمانی برگزار می گردد؟

جشنواره ملی بهره وری با همکاری شبکه بهینه کاوی ایران جایزه ملی بهینه کاوی را برگزار می کند. این جشنواره همه ساله به ریاست جناب آقای دکتر نهاوندیان برگزار می گردد. این جشنواره شامل سه مرحله به شرح زیر می باشد

  1.  مسابقه بهره وری

  2.  مسابقه ارایه تجارب موفق  

  3. جایزه ملی بهینه کاوی 

 

داوران جایزه چه کسانی هستند؟

داوران جایزه ملی بهینه کاوی کسانی هستند که در دوره های رسمی تربیت کارشناس بهینه کاوی سطح 3 شرکت کرده باشند. این دوره ها به صورت منظم و ماهانه برگزار می گردد. کسانی که در این دوره ها شرکت می کنند به عضویت رسمی شبکه کارشناسان بهینه کاوی درآمده اند

 

هدف از سامانه گسترده داوری آنلاین چیست؟

هدف اول تلاش برای آشنایی بیشتر کارشناسان و مدیران کشور با شاخص های بهره وری و طریقه تصمیم گیری با استفاده از آنهاست. متخصصان بهره وری بر این باورند که شروع راه بهره ور شدن با اندازه گیری شاخص های بهره وری و مشاهده تغییر روند آن ها در طول سال های فعالیت همراه است
هدف دوم این ایجاد اعتماد بین دبیرخانه و بنگاه های شرکت کننده در جشنواره می باشد. زیرا صحیح ترین و دقیق ترین راه برای ارزیابی آن است که ود شرکت کنندگان نتایج شاخص ها را مشاهده کنند و به آن ها رای دهند که این موضوع اگر در تعداد بالا صورت گیرد نتایج صحیح تری در پی خواهد داشت. در ضمن در انتها تمامی نتایج به کنترل و تایید کمیته علمی جشنواره می رسد