جایزه بهینه کاوی

فرآیند اجرایی جایزه

 

         ثبت نام در جایزه و تکمیل اظهارنامه

مسابقه شامل دو مرحله است:

متقاضیان می بایست فرم ثبت نام را تکمیل نموده و پروژه های خود را مطابق با آن ارایه نمایند. شرکت ها پس از ثبت نام در جایزه ملی بهینه کاوی تا تاریخ 1 شهریور فرصت خواهند یافت که پروژه های بهینه کاوی خودر را مطابق با فرم ثبت نام در جایزه و فرمت مورد نظر تکمیل نموده و به دبیرخانه جایزه ارسال نمایند. هر شرکت نهایتا مجاز به ارسال 3 پروژه برای شرکت در جایزه خواهد بود.

 

        بررسی اولیه فرم های ارسالی و اظهارنامه ها

داوران جایزه ملی بهینه کاوی از طریق سامانه داوری آنلاین جایزه ملی بهینه کاوی، پروژه های ارسالی شرکت کننده­ها را مورد بررسی قرار میدهند. دبیرخانه جایزه با همکاری کمیته داوری و ارزیابی هر یک از گروه ها، بررسی اولیه پروژه ها را انجام داده و اصلاحات احتمالی به شرکت های اعلام میکنند.

 

       داوری پروژه های ارسال شده توسط سامانه داوری

داوران جایزه پروژه های ارسالی را مطالعه کرده و  از طریق سامانه داوری آنلاین می توانند نظرات و امتیازات خود را اعلام نمایند.  این مرحله از اجرای جایزه از تاریخ هشتم شهریور ماه تا سیزدهم شهریور ماه انجام می شود.

 

       تشکیل جلسه کمیته علمی جایزه و اعلام نتایج مرحله نهایی (هفته سوم شهریور ماه)

پس از جمع بندی نظارت داوران جایزه، کمیته علمی جایزه ملی بهینه کاوی ایران تشکیل جلسه داده و نتایج رای داوران را بررسی می کند. در این جلسه در مورد نظرات داوران و نتایج بدست آمده گفتگو شده و پس ارزیابی نتایج، پروژه هایی که به مرحله نهایی راه پیدا می کنند، معرفی خواهند شد. در این مرحله نهایتا 8 پروژه فرصت راه یابی به دوره نهایی و ارایه در مراسم پایانی را خواهند یافت.

 

       ارسال فایل ارایه پروژه های شرکت های برتر(12 مهر ماه 1393)

شرکت های راه یافته به مرحله نهایی می بایست تا تاریخ 12 مهر ماه فایل ارایه پروژه های خود را با فرمت ppt به دبیرخانه جایزه در قالب تعریف شده ارسال نمایند. قالب ارایه پروژه ها در ادامه توضیح داده خواهد شد. در این یک هفته شرکت ها فرصت خواهند داشت با معرفی نماینده خود به دبیرخانه، از راهنمایی­ها و نظارت کارشناسان برای ارایه موثرتر بهره ببرند.

 

6         برگزاری مراسم اختتامیه جایزه ملی بهینه کاوی و معرفی برندگان جایزه

در این مراسم پروژه های نهایی فرصت خواهند یافت پروژه های خود را در قالب از پیش تعیین شده ارایه نمایند. برای ارایه هر پروژه ها 30 دقیقه فرصت دارند. 10 دقیقه مختص ارایه و 20 دقیقه مختص به پرسش و پاسخ خواهد بود. تصمیم نهایی انتخاب برندگان بر اساس رای کمیته علمی جشنواره خواهد بود. هر یک از اعضای کمیته علمی و پنل داوری بر اساس ارایه و پرسش و پاسخ، امتیازی ار 1 تا 6 کسب خواهند کرد. تفسیر این امتیازها به شرح زیر خواهد بود :

  •     متقاضی پروژه را به درستی انجام نداده است.
  •     برخی شواهد در مورد اجرای پروژه رویت شده است.
  •     شواهد آشکاری در مورد اجرای صحیح پروژه رویت شده است.
  •     شواهد آشکاری در مورد اجرای صحیح پروژه تاثیر آن بر نتایج عملکردی رویت شده است.
  •     شواهد آشکاری در مورد اجرای صحیح پروژه تاثیر آن بر نتایج عملکردی شرکت در پایداری بلندمدت سازمان رویت شده است.
  •     این پروژه به عنوان «بهترین تجربه» شناسایی شده است و سایرین باید این شرکت را الگو قرار دهند.