جایزه بهینه کاوی

فرم ثبت نام

 

فرم ثبت نام جایزه ملی بهینه کاوی ( مرحله اول هفتمین جشنواره ملی بهره وری ) را می توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید

 

مهلت ارسال پروژه ها: 15 شهریور 1394

 

 

به آدرس ارسال نمایید info@irbn.irبرای ثبت نام، فرم تکمیل شده و اسکن فیش واریزی را