جایزه بهینه کاوی

معرفی کمیته علمی

کمیته علمی جایزه:

 

دبیر کمیته علمی جایزه: حسن فروزان فرد

 

اعضای کمیته علمی:

1.       اعضای کمیته علمی جشنواره ملی بهره­وری ایران

2.       اساتید دانشگاه های معتبر مدیریت

3.       اعضای هیات رییسه انجمن­ها و تشکل­ها

4.       اعضای کمیته راهبری جوایز معتبر نظیر

‌أ.         جایزه سرآمدی شرکت­ها برتر کشورهای مسلمان

‌ب.     جشنواره ملی بهره­وری

‌ج.      جایزه ملی کیفیت

‌د.       جایزه ملی کیفیت غذا و دارو

 

تبصره: پس از برگزاری هر دوره از جایزه، داوران برگزیده به کمیته علمی جایزه راه پیدا خواهند کرد.

وظایف کمیته علمی جایزه:

وظایف کمیته علمی جایزه به شرح زیر است:

1.       تدوین/بازنگری مدل، معیارها، رویه ها و فرایند ارزیابی درسطوح مختلف

2.       تدوین/بروزآوری و ساماندهی دوره های آموزشی و نشریات تخصصی

3.       تحقیق و توسعه در فرایند ارزیابی، تدوین رویه ها و دستورالعمل­های اجرایی

4.       تعیین شرایط احراز و رویه انتخاب ارزیابان، ارزیابان ارشد و اعضای کمیته ها

5.       پیشنهاد حدنصاب­های جوایز به کمیته راهبری

6.       نظارت بر عملکرد تیمهای ارزیابی و کمیته اجرایی

7.       ارایه راهنمایی­های مقتضی برای کمیته اجرایی جایزه

 

این کمیته باید به شکل منظم و در فواصل زمانی مشخص در هر دوره اعطای جایزه تشکیل می گردد.